Ing. Petra Rudolská

Master's thesis

Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management.

Strategic management of the hotel with a focus on crisis management.
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management“ se zabývá teorií a praxí strategického řízení hotelu. Cílem této práce je shrnout základní poznatky vztahující se k této problematice a následně je aplikovat na konkrétní podnik. Práce může být použita jako návrh zavedení strategického řízení pro budoucí úspěšný rozvoj hotelu.
Abstract:
The thesis titled "Strategic management of the hotel, with a focus on crisis management" deals with the theory and practice of strategic management of the hotel. The aim of this paper is to summarize the basic knowledge relating to this issue and then to apply for a specific company. The work can be used as a proposal for the introduction of strategic management for future successful development of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martina Beránek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management