Mgr. Jana Kotašková, Ph.D.

Disertační práce

Studium genové exprese nádorových buněk pomocí DNA čipů

Gene expression analysis of malignant cells using DNA microarrays
Anotace:
Studium genomu, transkriptomu či proteomu v celé jeho komplexnosti si vyžádalo nutnost rozvoje vysokokapacitních, tzv. „high-throughput“ technologií, tedy analýz, kdy je možné v jednom kroku sledovat velké množství molekul a jejich interakcí. Jednou z takových technologií jsou DNA čipy. DNA čipy umožňují analýzu genové exprese tisíců genů a tím srovnávání kompletních expresních profilů buněk, své využití …více
Abstract:
The study of the genome, transcriptome and proteome in the whole complexity led to the improvement of so called “high-throughput“ technologies. These analysis enable to study large amount of different molecules and their interactions at the same time. DNA microarrays are one of those technologies. DNA microarrays enable to analyse gene expression of thousands of genes and thus compare complete expression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta