Theses 

Narušená komunikační schopnost u osob s roztroušenou sklerózou – Ing. Bc. Iveta Rašovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Bc. Iveta Rašovská

Diplomová práce

Narušená komunikační schopnost u osob s roztroušenou sklerózou

Communication disorder of persons with multiple sclerosis

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku narušené komunikační schopnosti osob s roztroušenou sklerózou. Teoretická část práce je postavena na obsahové analýze odborné literatury a zdrojů, které se týkají zejména charakteristiky nervového systému, popisu chronického onemocnění - roztroušené sklerózy a jeho nejčastějších projevů včetně narušené komunikační schopnosti. Praktická část práce vznikla na základě výzkumného šetření kvalitativního charakteru. Hlavním cílem byla analýza problematiky narušené komunikační schopnosti v životě osob s roztroušenou sklerózou. Z výsledků šetření pak byla vyvozena a formulována doporučení pro praci

Abstract: The thesis is focused on communication disorder of persons with multiple sclerosis. The theoretical part is based on the content analysis of scientific literature and resources that relate to particular characteristic of the nervous system, describe chronic disease - multiple sclerosis and its most common manifestations including communication disorder. The practical part was based on the research of a qualitative character. The main objective was analysis of communication disorder in the lives of persons with multiple sclerosis. The results from the investigation were then deduced and formulated recommendations for practice.

Klíčová slova: roztroušená skleróza, nervový systém, narušená komunikační schopnost, získaná dysartrie, kognitivní deficit, multiple sclerosis, nervous system, communication disorder, acquired dysarthria, cognitive deficit

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 17:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz