Bc. Lucie CHLEBKOVÁ

Master's thesis

Význam hodnocení genotoxicity v průmyslových odpadních vodách

The importance of genotoxicity evaluation in industrial wastewater
Abstract:
Cílem předložené diplomové práce bylo provést detekci mutagenní aktivity dvou vzorků, užívaných v textilním průmyslu, syntetické barvivo Methylene Blue a reálná barvící lázeň Inotex před samotným procesem biodegradace, během a na konci procesu biodegradace pomocí ligninolytické houby Irpex lacteus. Hodnocení bylo provedeno Amesovým testem ve variantách s i bez metabolické aktivace in vitro na kmeni …more
Abstract:
The aim of the thesis was to evaluate a mutagenic activity of two synthetic dyes that are used in textile industry, methylene Blue and real dyeing bath Inotex, before, during and at the end a biodegradation process, using a ligninolytic fungus Irpex lacteus. Detection of genotoxicity was provided by Ames test and conducted in two variations with and without the metabolic activation in vitro. It was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2012
Accessible from:: 18. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHLEBKOVÁ, Lucie. Význam hodnocení genotoxicity v průmyslových odpadních vodách. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta