Adam Zázvorka

Bakalářská práce

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu – senioři

The Instruments of Marketing Communications for selected target group – seniors
Anotace:
Tuto bakalářskou práci rozdělením do dvou celků – teoretickou část a praktickou část. V prvním bodu teoretické části se zaměříme na vymezení pojmů, a to pojmů – senior, stáří a dlouhověkost. Ve druhém bodě se budu věnovat demografickému stárnutí populace na území České republiky a projekci Českého statistického úřadu. Třetí bod bude zaměřený na životní styl českých seniorů – co je náplní jejich života …více
Abstract:
This bachelor thesis is divided into two units - the theoretical part and the analytical part. In the first part of the theoretical part we will focus on definitions of concepts, namely concepts - senior, old age and longevity. At the second point, I will focus on the demographic aging of the population in the Czech Republic and the projection of the Czech Statistical Office. The third point will focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní