Adam Zázvorka

Bachelor's thesis

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu – senioři

The Instruments of Marketing Communications for selected target group – seniors
Abstract:
Tuto bakalářskou práci rozdělením do dvou celků – teoretickou část a praktickou část. V prvním bodu teoretické části se zaměříme na vymezení pojmů, a to pojmů – senior, stáří a dlouhověkost. Ve druhém bodě se budu věnovat demografickému stárnutí populace na území České republiky a projekci Českého statistického úřadu. Třetí bod bude zaměřený na životní styl českých seniorů – co je náplní jejich života …more
Abstract:
This bachelor thesis is divided into two units - the theoretical part and the analytical part. In the first part of the theoretical part we will focus on definitions of concepts, namely concepts - senior, old age and longevity. At the second point, I will focus on the demographic aging of the population in the Czech Republic and the projection of the Czech Statistical Office. The third point will focus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Reader: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní