Bc. Nikola Hadáčková, DiS.

Master's thesis

Presumpce viny a odebírání děti ve vybraných zemích EU

Presumption of Guilt and Removing the Children in Selected EU Countries
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou odebírání dětí ve vybraných zemích EU. Vybranými zeměmi jsou Velká Británie, Dánsko a samozřejmě Česká republika. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Cílem části praktické je zejména popsání základních pojmů, mezi něž patří pojem rodina, nezletilé dítě a nejlepší zájem dítěte. Cílem části praktické je popsání systémů sociálně-právní …more
Abstract:
In my thesis I deal with presumtion of guilt and removing the children in selected countries. The selected countries are the United Kingdom, Denmark and the Czech Republic. The thesis is devided into theoretical and practical parts. The aim of the practical part describes the basic concepts, including the concept of family, minor child and the best interest of the child. The aim of the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta