Mgr. Adéla Hradilová

Advanced ('rigorózní') thesis

Detence osob duševně nemocných v České republice z pohledu závazků plynoucích z čl. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Detention of persons of unsound mind in the Czech Republic from the perspective of obligations arising from Art. 5 of the European Convention on Human Rights
Abstract:
Práce se zabývá detencí osob duševně nemocných ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. e) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v České republice. Zodpovídá na otázku, v jakých zařízeních může k takovému omezení osobní svobody dojít, jaká je právní úprava těchto detencí a zejména, zda tato právní úprava umožňuje soulad s čl. 5 Úmluvy. K zodpovězení těchto otázek je využita analýza judikatury Evropského …more
Abstract:
The thesis deals with the detention of mentally ill persons in the sense of Art. 5-1-e of the European Convention on Human Rights in the Czech republic. It answers following questions: in which facilities can such a detention take place; what is the legislation regulating detentions; and especially whether the legislation enables compliance with Art. 5 of the European Convention. To answer these questions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 12. 2013
  • Reader: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta