Mgr. Hana Špaňhelová

Diplomová práce

Rozvoj dovednosti čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ 1

Development of the Reading Skill with Understanding at first Grade of the Basic School
Anotace:
Diplomová práce „Rozvoj dovednosti čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ“ se zabývá čtenářskou gramotností, procesem čtení, osobou čtenáře a rozvojem dovednosti čtení s porozuměním ve 3. ročníku základní školy. Diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda pravidelné a systematické používání pracovních listů určených k reflexi čteného textu rozvíjí dovednost čtení s porozuměním. Praktická část diplomové …více
Abstract:
The diploma thesis entitled “Development of reading skills with understanding at first grade of primary school” deals with reading literacy, the reading process, the reader as a person, and the development of reading skills with understanding in 3rd class of primary school. The aim of the diploma thesis is to find out if regular and systematic use of worksheets for reflection on the reading text could …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta