Oleksandr Hayduk

Bachelor's thesis

Marketingový mix vybrané společnosti

Abstract:
Cílem bakalářské práce je analýza marketingového mixu hotelu NH Prague City. Práce vyhodnocuje všechny prostředky marketingového mixu, protože pouze jejich úzké propojení může zajistit efektivní propagaci služeb zmíněného hotelu na trhu. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů marketingového a komunikačního mixu. Praktická část je zaměřena na analýzu marketingového a komunikačního mixu …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the marketing mix of NH Prague City hotel. The thesis evaluates all marketing mix resources because only their close connection can ensure effective promotion of the services of the hotel on the market. The theoretical part is focused on the definition of both marketing mix and communication mix. The practical part is focused on the analysis of marketing and communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty