Bc. Dominik BRÉTT

Bakalářská práce

Možnosti vizualizace antropogenně změněné krajiny s využitím geotechnologií. Případová studie v rámci Karlovarského kraje.

Possibilities of visualization of anthropogenically altered landscape using geotechnologies. Case study within the Karlovy Vary Region.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá změnami krajiny v Sokolovské pánvi, která se nachází v Karlovarském kraji. Důraz se klade hlavně na oblast nynějších lomů Družba a Jiří, které jsou dominantou této lokality. Jedná se hlavně o historii hornictví a s tím související zaniklé obce. V rámci práce vzniklo několik vizualizací změn krajiny včetně 3D modelů původní krajiny a krajiny nynější. Díky těmto modelům …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on landscape changes in the Sokolov basin which is situated in the Karlovy Vary Region. The scope of this study is mainly the region of the quarries of Družba and Jiří. These anthropogenic changes of the relief dominate the environment these days. The thesis also examines the history of mining in the region and related problems of extinct settlement. A few 3D models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRÉTT, Dominik. Možnosti vizualizace antropogenně změněné krajiny s využitím geotechnologií. Případová studie v rámci Karlovarského kraje.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí