Mgr. Šárka Fořtová

Master's thesis

Optimismus, pesimismus a zdraví podporující chování

Optimism, pessimism and health supportive behaviour
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce bylo prozkoumání vztahů mezi dispozičním optimismem, optimismem jako explanačním stylem, defenzivním pesimismem a zdraví podporujícím chováním. Teoretická část se zaměřuje na hlavní teoretické přístupy k optimismu a pesimismu, kterými jsou dispoziční optimismus, optimismus jako explanační styl a defenzivní pesimismus. Dále se tato část věnuje pojetí zdraví a jeho teoriím …more
Abstract:
The main goal of the thesis was to investigate relations among the dispositional optimism, the optimistic explanatory style, the defensive pessimism and the health supportive behaviour. The theoretical part is focussed on the main theoretical attitudes to optimism and pessimism which are the dispositional optimism, the optimistic explanatory style and the defensive pessimism. Next, this part deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta