Mgr. Šárka Fořtová

Master's thesis

Optimismus, pesimismus a zdraví podporující chování

Optimism, pessimism and health supportive behaviour
Anotácia:
Hlavním cílem diplomové práce bylo prozkoumání vztahů mezi dispozičním optimismem, optimismem jako explanačním stylem, defenzivním pesimismem a zdraví podporujícím chováním. Teoretická část se zaměřuje na hlavní teoretické přístupy k optimismu a pesimismu, kterými jsou dispoziční optimismus, optimismus jako explanační styl a defenzivní pesimismus. Dále se tato část věnuje pojetí zdraví a jeho teoriím …viac
Abstract:
The main goal of the thesis was to investigate relations among the dispositional optimism, the optimistic explanatory style, the defensive pessimism and the health supportive behaviour. The theoretical part is focussed on the main theoretical attitudes to optimism and pessimism which are the dispositional optimism, the optimistic explanatory style and the defensive pessimism. Next, this part deals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedúci: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta