Mgr. Martina Weissová

Diplomová práce

Veřejný pořádek jako důvod pro odepření uznání a výkonu soudního rozhodnutí a rozhodčího nálezu - srovnání

Public Policy as a Reason for Refusal of Recognition and Enforcement of Judgments and Arbitral Awards - Comparison
Anotace:
Diplomová práce se zabývá institutem veřejného pořádku jako důvodu pro odepření uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí z pohledu Nařízení Brusel Ibis a cizího rozhodčího nálezu ve světle Newyorské úmluvy. První část je zaměřena na analýzu veřejného pořádku v Nařízení Brusel Ibis. Druhá část se věnuje analýze úpravy v Newyorské úmluvě. Poslední část práce získané poznatky porovnává, a dává tím odpověď …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the concept of public policy as a reason for refusal of recognition and enforcement of judgments in terms of the Brussels Ibis Regulation and arbitral awards in the light of the New York Convention 1958. The first part of the thesis focuses on the analysis of public policy in the Brussels Ibis Regulation. The second part is devoted to the analysis in the New York Convention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta