Mgr. Martina Weissová

Master's thesis

Veřejný pořádek jako důvod pro odepření uznání a výkonu soudního rozhodnutí a rozhodčího nálezu - srovnání

Public Policy as a Reason for Refusal of Recognition and Enforcement of Judgments and Arbitral Awards - Comparison
Abstract:
Diplomová práce se zabývá institutem veřejného pořádku jako důvodu pro odepření uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí z pohledu Nařízení Brusel Ibis a cizího rozhodčího nálezu ve světle Newyorské úmluvy. První část je zaměřena na analýzu veřejného pořádku v Nařízení Brusel Ibis. Druhá část se věnuje analýze úpravy v Newyorské úmluvě. Poslední část práce získané poznatky porovnává, a dává tím odpověď …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the concept of public policy as a reason for refusal of recognition and enforcement of judgments in terms of the Brussels Ibis Regulation and arbitral awards in the light of the New York Convention 1958. The first part of the thesis focuses on the analysis of public policy in the Brussels Ibis Regulation. The second part is devoted to the analysis in the New York Convention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta