Bc. Anežka Vlasáková

Master's thesis

Diurnální index krevního tlaku a index tepenné tuhosti (Cardio-Ankle Vascular Index) u zdravých žen a pacientek s ischemickou chorobou srdeční nad 60 let

Diurnal index of blood pressure and Cardio-Ankle Vascular Index in healthy women and patients with ischemic heart disease over 60 years old
Abstract:
Cílem práce bylo zhodnotit a porovnat dva parametry – diurnální index krevního tlaku ze 7denního/24h ambulantního monitorování TK a index tepenné tuhosti (Cardio-Ankle Vascular Index) u žen, které mají ischemickou chorobu srdeční a které ji nemají. Zároveň u pacientek s ischemickou chorobou srdeční jsem zjišťovala vliv 12týdenního ambulantně řízeného tréninku v rámci časné posthospitalizační fáze kardiovaskulární …more
Abstract:
The aim of this thesis was to assess and compare two parameters – diurnal index of blood pressure from 7days/24h ambulatory monitoring of blood pressure and Cardio-Ankle Vascular Index in the group of women with ischemic heart disease and the group of untreated healthy women. In women with ischemic heart disease was also considered effect of 12 weeks cardiovascular rehabilitation on Cardio-Ankle Vascular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy