Bc. Kamila Klecanská

Master's thesis

Profesní dráha osob s nedokončeným vyšším sekundárním vzděláním

Career path of individuals with unfinished upper secondary education
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá profesní dráhou osob, které mají nedokončené vyšší sekundární vzdělání. Tyto osoby opustily z různých důvodů vzdělávací proces v jeho průběhu a na pracovní trh tak vstoupily pouze s dokončeným základním vzděláním, což může být v mnoha ohledech limitující. Práce je koncipována jako teoreticko-empirická. V teoretické části jsou objasněny klíčové pojmy tématu, a to profesní …more
Abstract:
This diploma thesis is devoted to the career path of individuals who did not finish the upper secondary education. These people had not graduated for various reasons and the fact that they entered a labor market with their primary education only is challenging and often confining in many aspects. The diploma thesis consists of a theoretical and an empirical part. The theoretical part addresses key …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2021
  • Supervisor: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta