Mgr. Michaela Janíková

Diplomová práce

Výtvarný projev mládeže s tělesným postižením a epilepsií v prostředí ústavní péče

The visual arts expression of the young people with physical disability and epilepsy
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu výtvarných prací klientů s tělesným postižením a na srovnání výtvarného projevu klientů s vrozeným a získaným tělesným postižením.
Abstract:
The dissertation is aimed at analysis of graphic art works of clients with physical impairment and at comparison of art expression of clients with congenital and acquired physical impairment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dita Slavíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy