Ing. Bc. Eliška Kučerová

Master's thesis

Nové metody hodnocení působení antibiotik na růstové vlastnosti terapeutických bakteriofágů

New methods for evaluating the effect of antibiotics on the growth properties of therapeutic bacteriophages
Abstract:
V 21.století se stále častěji potkáváme s antibiotickou rezistencí bakteriálních kmenů, včetně kmene Staphyloccocus, jejichž infekce jsou obtížně léčitelné a mohou způsobit smrt pacienta. Alternativním přístupem boje s těmito infekcemi je fágová terapie. Ukazuje se, že fágová terapie by mohla najít uplatnění nejen jako samostatné terapeutikum, ale mohla by být také využita v určitých kombinacích s …more
Abstract:
In 21 century, we faced antibiotic-resistant bacterial strains more frequently, including the strain Staphylococcus, which infections are difficult to treat and could cause the death of the patient. An alternative approach how to fight with these infections is phage therapy. It occurs that phage therapy could find an application not just like only therapeutic, but it could be used in specific combinations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Tibor Botka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dana Štveráková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta