Igor Tadić

Master's thesis

Neuro-linguistic Programming Principles in Marketing Mommunication and Sales

Neuro-linguistic programming principles in marketing communication and sales
Abstract:
Hlavním účelem této práce je poskytnout informace o NLP a jeho praktickém využití. Práce se zabývá praktickou aplikací NLP hlavně v oblasti marketingu. Navíc vysvětluje roli NLP v osobním prodeji spolu s používanými principy. Za další je účelem práce identifikace vzorců a nástrojů NLP využívaných v marketingové komunikaci a návrhy, jak je využít co nejefektivněji. Data pro práci byla získána z výzkumných …more
Abstract:
Primary purpose of this work is to provide information about the concepts of NLP and its practical applications. The work is concerned with the practical application of NLP specifically in marketing. Additionally, it explains the role of NLP in personal selling along with principles used. Moreover, it is determined to identify NLP patterns and tools used in marketing communication and sales through …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2013
  • Supervisor: Petr Král
  • Reader: Martin Machek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/62374