Igor Tadić

Master's thesis

Neuro-linguistic Programming Principles in Marketing Mommunication and Sales

Neuro-linguistic programming principles in marketing communication and sales
Anotácia:
Hlavním účelem této práce je poskytnout informace o NLP a jeho praktickém využití. Práce se zabývá praktickou aplikací NLP hlavně v oblasti marketingu. Navíc vysvětluje roli NLP v osobním prodeji spolu s používanými principy. Za další je účelem práce identifikace vzorců a nástrojů NLP využívaných v marketingové komunikaci a návrhy, jak je využít co nejefektivněji. Data pro práci byla získána z výzkumných …viac
Abstract:
Primary purpose of this work is to provide information about the concepts of NLP and its practical applications. The work is concerned with the practical application of NLP specifically in marketing. Additionally, it explains the role of NLP in personal selling along with principles used. Moreover, it is determined to identify NLP patterns and tools used in marketing communication and sales through …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedúci: Petr Král
  • Oponent: Martin Machek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/62374