Bc. Valentina Losová

Bachelor's thesis

Organizační struktury podniku v oboru hotelnictví

The Organizational Structure of the Company in the Hospitality Industry
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením organizační struktury a fungováním jednotlivých oddělení a následné návrhy na zlepšení v hotelu Aquapalace Praha. Teoretická část se zabývá základními pojmy organizace a organizování. Vysvětluje, co to je organizační struktura, jaké jsou postupy při jejich tvorbě, základní typy a vazby organizačních struktur. Teoretická část se také věnuje organizačním strukturám …more
Abstract:
The aim of my thesis is to evaluate the organizational structure of the organization and functioning of each departments of the hotel Aquapalace Praha and following suggestions for improvement at the Aquapalace Praha. The theoretical part deals with the basic concepts of organization and organizing. It explains what is the organizational structure, what are the procedures for their creation, basic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Martin Petříček
  • Reader: Ing. Eliška Smotlachová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze