Bc. Josef Dostál

Master's thesis

Rozhodující kriteria volby výrobní struktury rostlinné výroby v zemědělském podniku

The decisive criteria for the selection of the production structure of crop production on the farm
Abstract:
Diplomová práce se tematicky věnuje změnám českého zemědělství a jejich důsledkům na změny podnikatelského prostředí zemědělců v České republice, vyvolané vývojem po Sametové revoluci v roce 1989, ale také vstupem České republiky do Evropské unie a následným přijetím pravidel Společné zemědělské politiky. Práce charakterizuje stav zemědělství a vývoj prostředí zemědělské prvovýroby po devadesátých …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the changes of the Czech agriculture and their consequences on the changes in the entrepreneurial environment of farmers in the Czech Republic, caused by the development after the Velvet Revolution in 1989, but also the accession of the Czech Republic to the European Union and subsequent adoption of the rules of the Common Agricultural Policy. The work characterizes the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií