Bc. Martina Mičková

Master's thesis

Kooperace rodičů a školy při reedukaci projevů specifických poruch učení u žáků základní školy

Cooperation of parents and school on remediation of specific learning disabilities of children at primary school
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem kooperace rodičů a školy, popř. učitelů, při reedukaci specifických poruch učení u žáků základní školy. V teoretické části je popsáno terminologické vymezení problematiky, klasifikace a projevy jednotlivých poruch učení, poradenský systém v souvislosti péče o žáky se specifickými poruchami učení. Práce nastiňuje legislativní rámec vzdělávání jedinců se specifickými …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the subject of cooperation of parents and school on remediation of specific learning disabilities of children at primary school. The theoretical part describes the symptoms of these disabilities, their classification and diagnosis, as well as the impact of these learning disabilities on the personality of the pupil and his/her family. We have also depicted principles …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta