Vladimír Tichý

Bakalářská práce

Hydrická rekultivace lomu ČSA

Hydric Reclamation of Opencast Mine ČSA
Anotace:
Předložená bakalářská práce poskytuje ucelený přehled o lomu ČSA na Mostecku. V práci jsou shrnuty základní poznatky o geologii zájmového území, hydrogeologii, historii, technických parametrech a současném stavu lomu ČSA. Práce se také věnuje již dokončeným hydrickým rekultivacím v České republice (jezero Most, Milada, Medard) i v zahraničí (jezero Geiseltalsee, Olbersdorfer See, Lausitzer See), a …více
Abstract:
The submitted bachelor thesis provides a comprehensive overview of the opencast mine ČSA in Mostecko. The study summarizes basic information about geology of the area of interest, hydrogeology, the history, technical parameters and current situation of opencast mine ČSA. Bachelor thesis is also devoted to existing completed hydric reclamations in the Czech Republic (lakes Most, Milada, Medard) and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Beáta Gibesová
  • Oponent: David Paus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava