Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - projektová (analytická) studie – Bc. Romana Maláčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Romana Maláčová

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - projektová (analytická) studie

The Marketing Communication Mix of Selected Company - Project or (analytical) Study

Anotace: Práce se zabývá problematikou marketingového mixu a marketingové komunikace společnosti Tesco Stores a.s., která provozuje více než 200 retailových obchodů. Společnost nabízí rozmanité produkty od supermarketového sortimentu až po paliva, nachází se na silně konkurenčním trhu a má dobře zvládnutou distribuci. V oblasti marketingové komunikace firma využívá velké množství marketingových nástrojů napříč všemi hlavními segmenty komunikačního mixu. Nicméně společnost se nenachází v dobré finanční kondici, opakovaně vykazuje v ČR ztrátu ve výši téměř 4 mld. Kč ročně a tržby jí rostou pomalým tempem. Navíc se nachází v prostředí, kde všichni významní konkurenti vykazují zisky v hospodářských výsledcích. Práce dochází k závěru, že Tesco používá velké množství marketingových nástrojů, komunikuje velké množství produktů od potravin, přes módu až po finanční služby, ale komunikační nástroje nepřizpůsobuje prostředí na trhu, kde se konkuruje zejména cenou.

Abstract: This study deals with the marketing mix and marketing communication of company Tesco Stores Inc. The firm operates more than 200 retail stores. The company provides a wide range of products from supermarket goods to a fuel. Tesco Co. does business in the highly competitive market and the company has a well-established distribution. In the field of marketing communication, the firm uses a large number of marketing tools across all major segments of the communication mix. However, the company is not in good financial condition. It has repeatedly recognized a loss of almost 4 billion CZK annually in the Czech Republic and also, it has had only slow revenue growth. Additionally, the company is on the market where all of the main competitors are realizing business profits. The thesis concludes that Tesco uses a large number of marketing tools to communicate a large amount of products from a grocery assortment, fashion to financial services. However, the communication tools do not reflect the highly competitive market environment, where the main reason for customers to buy is a price.

Klíčová slova: marketing, marketingový mix, marketingová komunikace, reklama, retail, Tesco

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:15, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz