Tomasz SIEDLOK

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní bronchopneumonií na umělé plicní ventilaci

Nursing process in care of the Patient with acute bronchopneumonia for artificial lung ventilation
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní bronchopneumonii na umělé plicní ventilaci. Bakalářská práce je dále rozdělená na dvě základní části, na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část bakalářské práce je zaměřená v úvodu na krátký anatomická popis dýchacích cest, dále na onemocnění dýchacích cest rozdělených na nádorová a zánětlivá onemocnění …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the nursing process in the care of a patient with acute bronchopneumonia on artificial lung ventilation. The bachelor thesis is further divided into two basic parts, theoretical part and practical part. The theoretical part of the thesis focuses on the introduction of a short anatomical description of the airways, as well as on the diseases of the airways divided into …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Dana Streitová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SIEDLOK, Tomasz. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní bronchopneumonií na umělé plicní ventilaci. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta