Bc. Tomáš GOŇA

Bachelor's thesis

Entalpická bilance svazkového výměníku\nl{}

Enthalpy balance of volumes exchanger\nl{}
Abstract:
Práce je zaměřena na entalpickou bilanci izolovaného a neizolovaného výměníku a zejména na výměník, kterým proudí pára. Teoretická část popisuje problematiku výpočtů výměníku a prostupu tepla. Součástí praktické části je programová aplikace v prostředí MATLAB, která poslouží jako názorná pomůcka studentům při řešení výměníků při výuce. Zmíněný program může být využit i v technické praxi. Pomocí programu …more
Abstract:
This project targets the enthalpic balance of isolated and non {--} isolater exchanger and especially targets the exchanger which the steam is running in. The theoretical part describes calculations problems of the exchanger and the heat penetration. The constituent of practical part is program application of MATLAB which serves as the demostration help for students in solving the exchangers in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2009
Identifier: 12628

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GOŇA, Tomáš. Entalpická bilance svazkového výměníku\nl{}. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 05. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.