Jan Skála

Bachelor's thesis

Product placement seriálu "Dva a půl chlapa"

Product placement in serial "Two and a Half Men"
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je rozebrat efektivnost product placementu na příkladu komediálním seriálu Dva a půl chlapa. Teoretická část má 4 kapitoly a praktická část má 2 kapitoly. První kapitola popisuje marketingové komunikace, druhá dělí komerční komunikace, třetí definuje product placement, člení ho a popisuje jeho historii spolu s legislativním vymezením v České Republice. Poslední podkapitola …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the effectiveness of product placement in the comedy series Two and a Half Men. The theoretical part has 4 chapters and the practical part has two chapters. The first chapter describes marketing communication, the second one divides commercial communication, the third one defines product placement, divides it and describes its history together with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Přemysl Průša
  • Reader: Bára Wágnerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76468