Theses 

„Individuální vzdělávací plán pro děti předškolního věku s narušenou komunikační schopností a jeho realizace.“ – Bc. Miluše Rentová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Miluše Rentová

Master's thesis

„Individuální vzdělávací plán pro děti předškolního věku s narušenou komunikační schopností a jeho realizace.“

„Individual educational plan for preschool children with communication disorder and its implementation”

Abstract: Tématem diplomové práce je problematika tvorby individuálních vzdělávacích plánů u dětí s narušenou komunikační schopností. Nejprve jsou zde vymezeny základní pojmy jako narušená komunikační schopnost, pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán. Poté se zabývá podrobnými kazuistikami, zpracováním individuálních vzdělávacích plánů na základě získaných informací o dítěti a následné uplatnění IVP pro individuální rozvoj každého dítěte.

Abstract: The topic of the presented thesis is the issue of the development of individual learning plans for children with impaired communication skills. First, I define basic concepts such as impaired communication skills, educational diagnostics and individual learning plan. Next, I deal with detailed case studies, development of individual learning plans based on information about the child and subsequent application of ILP for individual development of each child.

Keywords: Narušená komunikační schopnost, vývojová dysfázie, narušený vývoj řeči, opožděný vývoj řeči, dyslalie, pedagogická diagnostika, individuální vzdělávací plán.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2014
  • Supervisor: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 21/5/2019 14:57, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz