Theses 

„Individuální vzdělávací plán pro děti předškolního věku s narušenou komunikační schopností a jeho realizace.“ – Bc. Miluše Rentová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Miluše Rentová

Master's thesis

„Individuální vzdělávací plán pro děti předškolního věku s narušenou komunikační schopností a jeho realizace.“

„Individual educational plan for preschool children with communication disorder and its implementation”

Anotácia: Tématem diplomové práce je problematika tvorby individuálních vzdělávacích plánů u dětí s narušenou komunikační schopností. Nejprve jsou zde vymezeny základní pojmy jako narušená komunikační schopnost, pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán. Poté se zabývá podrobnými kazuistikami, zpracováním individuálních vzdělávacích plánů na základě získaných informací o dítěti a následné uplatnění IVP pro individuální rozvoj každého dítěte.

Abstract: The topic of the presented thesis is the issue of the development of individual learning plans for children with impaired communication skills. First, I define basic concepts such as impaired communication skills, educational diagnostics and individual learning plan. Next, I deal with detailed case studies, development of individual learning plans based on information about the child and subsequent application of ILP for individual development of each child.

Kľúčové slová: Narušená komunikační schopnost, vývojová dysfázie, narušený vývoj řeči, opožděný vývoj řeči, dyslalie, pedagogická diagnostika, individuální vzdělávací plán.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2014
  • Vedúci: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 17:34, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz