Bc. Adam Kajan

Master's thesis

Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku

Customer satisfaction and business performance
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků a výkonnosti podniku. V literární rešerši je popsána spokojenost zákazníků, v rámci které je přiblíženo, kdo je to zákazník, definice spokojenosti, jak lze měřit a sledovat spokojenost zákazníků a postup měření spokojenosti. Druhá část rešerše je zaměřena na finanční analýzu a analýzu jednotlivých ukazatelů potřebných pro zjištění finanční situace …viac
Abstract:
The present diploma thesis is concerned with customer satisfaction and company performance. Customer satisfaction is dealt with in the literary research part of the thesis in which the terms customer and definition of satisfaction are closely observed and explained. Also, it is concerned with the topic of measuring of customer satisfaction and the procedures of measuring the matter. The second part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedúci: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta