Bc. Sára DVOŘÁKOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení zdravotních rizik vybraných faktorů pracovního prostředí a pracovnělékařských služeb v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů

Health Risk Assessment of Selected Factors of Working Environment and Occupational Health Services in the Field of Recycling and Processing of Secondary Raw Materials and Waste
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje hodnocení zdravotních rizik vybraných faktorů pracovního prostředí a pracovnělékařských služeb v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů. Cílem práce je zmapovat firmy zabývající se recyklací a zpracováním druhotných surovin a odpadů na území Jihočeského kraje, zjistit rizikové faktory spojené s touto prací a určit, do jaké kategorie práce jsou pracovníci …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of health risks of chosen factors in the work environment and medical services in the recycling and secondary raw materials and waste processing field. The goal of the thesis is to chart companies which handle recycling and secondary raw materials and waste processing in the South Bohemian Region, to find out the risk factors that go in hand with this work and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Radmila Řepová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Sára. Hodnocení zdravotních rizik vybraných faktorů pracovního prostředí a pracovnělékařských služeb v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tc3wve tc3wve/2
15. 8. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
15. 8. 2017
Bulánová, L.
16. 8. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.