Mgr. Petr BUJOK

Doctoral thesis

Paralelismus v adaptivních evolučních algoritmech

Parallelism in adaptive evolutionary algorithms
Abstract:
Evoluční algoritmy slouží jako prostředek hledání globálního extrému a jsou s úspěchem aplikovány v mnoha vědecko-technických oborech. Účinnost evolučních algoritmů je charakterizována jejich rychlostí a spolehlivostí. Při stochastickém prohledávání obvykle zvýšení spolehlivosti znamená snížení rychlosti. V evolučních algoritmech hledáme postupy dávající přijatelný kompromis mezi rychlostí a spolehlivostí …more
Abstract:
Evolutionary algorithms are tool of global optimization and they have been successfully applied in many fields of science and technology. The performance of evolutionary algorithms is characterized by their speed and reliability. In stochastic search, increase in reliability usually leads to decrease in speed in vice versa. Evolutionary algorithms represent an approach how to obtain an acceptable agreement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 3. 2013
Accessible from:: 18. 3. 2013

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BUJOK, Petr. Paralelismus v adaptivních evolučních algoritmech . Ostrava, 2013. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.3.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta