Zuzana Čápová

Diplomová práce

Vizuální styl státních institucí na příkladu Ministerstva práce a sociálních věcí

Corporate identity of government institutions exemplified by Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá firemní identitou, firemním designem a firemní image neboli jednotným vizuálním stylem. Z hlediska teorie grafického designu je kladen důraz na logo, barevnost, vhodné použití tvarů, typografii a kompozici. Teoretické poznatky jsou poté aplikovány při analýze a zhodnocení vizuálního stylu všech českých ministerstev, práce obsahuje také několik doporučení a návrhů na zlepšení …více
Abstract:
The thesis deals with corporate identity, corporate design and corporate image of the Czech government institutions. Special attention is paid to logo, using colours or shapes, typography and composition in terms of theory of graphic design and comparision of foreign examples. In its conclusion the thesis presents graphic manual of a government corporate identity as a proposal to the future.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Stanislav Horný
  • Oponent: Veronika Souralová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69694