Ing. Petra Rudolská

Diplomová práce

Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management.

Strategic management of the hotel with a focus on crisis management.
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management“ se zabývá teorií a praxí strategického řízení hotelu. Cílem této práce je shrnout základní poznatky vztahující se k této problematice a následně je aplikovat na konkrétní podnik. Práce může být použita jako návrh zavedení strategického řízení pro budoucí úspěšný rozvoj hotelu.
Abstract:
The thesis titled "Strategic management of the hotel, with a focus on crisis management" deals with the theory and practice of strategic management of the hotel. The aim of this paper is to summarize the basic knowledge relating to this issue and then to apply for a specific company. The work can be used as a proposal for the introduction of strategic management for future successful development of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Beránek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství