Bc. Zuzana Dvořáková

Diplomová práce

Systém hodnocení zaměstnanců ve vybrané organizaci veřejné správy

The Employee Appraisal System in the Public Administration organization
Anotace:
Cílem této práce je zodpovědět výzkumnou otázku, jaké konkrétní bariéry bráni efektivnosti systému hodnocení zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy? Cíle by mělo být dosaženo analýzou současného nastavení systému hodnocení pracovníků na ministerstvu. Důležité je přitom hledisko definovaného účelu, kritérií a jejich vhodnosti, formalizovaného postupu hodnocení. V teoretické části byly …více
Abstract:
The aim of this thesis is to answer the question, which specific barriers obstruct the effectiveness of appraisal system of the Ministry of Education, Youth and Sports. The aim should be achieved through analysis of current appraisal system of the Ministry. The author is interested in a perspective of defined purpose, criteria their appropriateness and formalized appraisal process. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Alena Lubasová
  • Oponent: Mgr. Lucie Hejtmánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií