Ludmila Struhařová

Master's thesis

Organizace zřizované územními samosprávnými celky a kontrola jejich hospodaření

Organizations Established by Municipalities and a Supervision of their Economy
Abstract:
Abstrakt: Cílem této práce bylo zjistit, jaké organizace město Slavičín zřizuje a zakládá, jejich analýza vzájemných finančních vztahů a jejich kontrola hospodaření. V kapitole „Organizace zřizované územními samosprávnými celky“ je stručně nastíněna obecná definice neziskového veřejnoprávního systému a organizací zakládaných územním samosprávným celkem. Tato kapitola také obsahuje charakteristiku města …more
Abstract:
Summary: The aim of my graduation theses was to find out what types of organizations are founded and established in my hometown Slavicin. Moreover I was interested in how the financial relations and control over management of property are analysed. There is briefly outlined the general definiton of non-profit-making system and organizations which were established by the municipalities in a chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Šárka Kryšková
  • Reader: Miroslava Studénková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava