Bc. Tereza Koukolová

Master's thesis

Sociální konstrukce relaxace a odpočinku u terénních sociálních pracovníků pracujících s romskou menšinou

Social Construction of the Relaxation and Rest by street social workers working with Gypsy minority
Anotácia:
Diplomová práce zkoumá sociální konstrukci relaxace a odpočinku u terénních sociálních pracovníků pracujících s romskou menšinou. Zaměřuje se na způsoby, kterými terénní sociální pracovníci pracující s romskou menšinou kategorizují, hovoří a idealizují relaxaci a odpočinek. V teoretické části jsou popsány klíčové koncepty sociální konstrukce, kterými je kategorizace, stereotypizace, idealizace a diskurs …viac
Abstract:
The diploma thesis looks into the social construction of relaxation and a rest of social workers in terrain who work with Romany ethnic minority. The theses focuses on social workers' ways of categorization, conversation and idealizationof relaxation and rest. There are key concepts of social construction which represents categorization, stereotypization idealisation and discurs described in the theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedúci: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií