Bc. Iva Zadražilová

Diplomová práce

Nebezpečí zneužití osobních informací v době globálního monitoringu s přihlédnutím k možnostem ochrany soukromí

Risk of misuse of personal information in the era of global monitoring with regard to the privacy options
Anotace:
Diplomová práce „Nebezpečí zneužití osobních informací v době globálního monitoringu s přihlédnutím k možnostem ochrany soukromí“ poskytuje kromě vymezení základních pojmů v oblasti ochrany osobních údajů také bližší náhled na legislativu, související s tímto tématem. Práce dále přehledně uvádí aktuální možnosti a technologie, díky kterým může docházet ke sledování osob a zneužití soukromých informací …více
Abstract:
Master's thesis „Risk of misuse of personal information in the era of global monitoring with regard to the privacy options“ provides in addition to defining the basic concepts in the field of protection of personal data also more insight on the legislation related to this topic. The thesis also clearly shows the current possibilities and technologies, which may occur due to monitor and abuse of private …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta