Bc. Jiří Průcha

Master's thesis

Finanční plán sociálního podnikání v neziskové organizaci

Financial plan for social enterprise in the non-profit organization
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou strategického finančního plánování. Hlavním cílem práce je sestavit plnohodnotný finanční plán budoucího vývoje, který je aplikován na sociální podnikání v rámci neziskové organizace. V práci jsou provedeny veškeré analýzy potřebné ke stanovení současného stavu podniku a jeho vyhodnocení. Je vytvořena SWOT analýza, Porterova analýza a marketingová analýza. Dále …more
Abstract:
The thesis deals with issue of the strategic financial planning. The main aim is to assemble a full-value financial plan of future development, which is applied to social enterprise in the non-profit organization. There are made all analyses in the thesis needed to determine the current state of the company and its evaluation. There are created SWOT analysis, Porter analysis and marketing analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní