Aneta TURKOVÁ

Bachelor's thesis

Radiační zátěž pracovníku oddělení nukleární medicíny před a po instalaci PET/CT v Českých Budějovicích

The Radiation load of the Nuclear Medicine staff before and after the PET/CT installation in České Budějovice
Abstract:
V této bakalářské práci se zabývám radiační zátěží pracovníků na oddělení nukleární medicíny v Nemocnici v Českých Budějovicích, a. s. Jako cíl jsem si stanovila porovnání radiační zátěže u pracovníků oddělení nukleární medicíny v Nemocnici v Českých Budějovicích, a. s. před a po instalaci přístroje PET/CT. Součástí mé práce je hypotéza, kde se domnívám, že radiační zátěž po instalaci nového přístroje …more
Abstract:
The thesis deals with the radiation load on the staff at the Department of Nuclear Medicine in České Budějovice Hospital Plc. Its aim is to compare the radiation load on the staff of the Department of Nuclear Medicine of České Budějovice Hospital Plc before and after the installation of PET/CT gadget. My thesis includes a hypothesis in which I suppose that the radiation load of radiation has risen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Ladislav Šabata

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TURKOVÁ, Aneta. Radiační zátěž pracovníku oddělení nukleární medicíny před a po instalaci PET/CT v Českých Budějovicích. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta