Bc. Martina Mičková

Diplomová práce

Kooperace rodičů a školy při reedukaci projevů specifických poruch učení u žáků základní školy

Cooperation of parents and school on remediation of specific learning disabilities of children at primary school
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem kooperace rodičů a školy, popř. učitelů, při reedukaci specifických poruch učení u žáků základní školy. V teoretické části je popsáno terminologické vymezení problematiky, klasifikace a projevy jednotlivých poruch učení, poradenský systém v souvislosti péče o žáky se specifickými poruchami učení. Práce nastiňuje legislativní rámec vzdělávání jedinců se specifickými …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the subject of cooperation of parents and school on remediation of specific learning disabilities of children at primary school. The theoretical part describes the symptoms of these disabilities, their classification and diagnosis, as well as the impact of these learning disabilities on the personality of the pupil and his/her family. We have also depicted principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta