RNDr. Jitka Černohlávková, Ph.D.

Doctoral thesis

Effects of selected environmental pollutants on soil microbial community in laboratory and field studies

Effects of selected environmental pollutants on soil microbial community in laboratory and field studies
Abstract:
Půdní mikroorganismy hrají důležitou roli v procesech přeměny a rozkladu organické hmoty v půdě, toku živin a energie v terestrických ekosystémech. Znečištění životního prostředí, aplikace pesticidů a kontaminace půd dalšími polutanty může negativně ovlivnit půdní mikroorganismy, což může vést k celkovému poklesu půdní kvality i ztrátě samotných funkcí půdy. Předmětem této disertační práce bylo studovat …more
Abstract:
Soil microoranisms play significant role in transformation and decomposition of organic matter, food, nutrient and energy cycling in terrestrial ecosystems. Fertility, stability and production potential of soil are also very dependent on microbial activities. These processes and whole microbial communities could be negatively affected by environmental pollution, application of pesticides and contamination …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 4. 2009
  • Supervisor: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., Mgr. Stanislav Malý, Ph.D., Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta