Mgr. Petra VESELÁ

Bachelor's thesis

Adsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teploty

Adsorption behaviour of the Lead (II) ions on altered bituminous coal - Effect of Temperature
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá adsorpčním chováním olovnatých iontů z vodných roztoků na alterovaném černém uhlí s hlavním cílem prozkoumat vliv teploty při 30 ? a 60 ?. Byly prostudovány celkem tři aspekty adsorpčního chování olovnatých iontů: rovnovážné adsorpční izotermy, kinetika adsorpce a vliv pH na naadsorbované množství. Bylo zjištěno, že: - teplota adsorpce nemá vliv na maximální naadsorbované …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the adsorption behaviour of Pb(II) ions from the aqueous solutions using altered bituminous coal with the main objective to study the effect of temperature at 30 ? and 60 ?. Three aspects of the adsorption behaviour of Pb(II) ions were studied: equilibrium adsorption isotherms, adsorption kinetics and the effect of pH on the adsorbed amount. It was noticed that: - temperature …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010
Accessible from:: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VESELÁ, Petra. Adsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teploty. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta