MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.

Doctoral thesis

Korelace nálezů získaných pomocí vyšetření pozitronovou emisní tomografií a výpočetní tomografií s peroperačním a histologickým vyšetřením u vybraných solidních nádorů

Correlations of findings acquired using positron emission tomography and computed tomography with peroperative findings and histological examination results in selected solid tumors
Abstract:
Práce se zabývá postavením zobrazovacích metod, konkrétně pozitronové emisní tomografie a výpočetní tomografie v diagnostice vybraných solidních zhoubných nádorů a jejich metastáz. Výsledky vyhodnocení souborů pacientů jsou sensitivita, specificita, falešná pozitivita, falešná negativita a správnost jednotlivých zobrazovacích metod a jejich kombinace ve vztahu k peroperačnímu a histopatologickému nálezu …more
Abstract:
The paper deal with the role of image diagnostic methods especially positron emission tomography and computer tomography in the diagnostic process of selected malignant tumors and their metastatic deposits. The analysed results are sensitivity, specificity, false positivity, false negativity and accuracy of mentioned image methods and their combination related to the perioperative and histological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta