Mgr. Tomáš ZELENKA

Doctoral thesis

Studium heterogenních povrchů uhlíkatých látek sorpčními a kalorimetrickými metodami

Study of heterogeneous surfaces of carbon materials using sorption and calorimetric methods
Abstract:
Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na problematiku studia heterogenních povrchů uhlíkatých látek pomocí adsorpčních, ale také kalorimetrických technik. V teoretické části jsou shrnuty zejména adsorpční a kalorimetrické metody včetně výpočtových modelů, které jsou v práci použity pro popis texturních vlastností adsorbentů. V experimentální části práce jsou představeny vzorky zkoumaných uhlíkatých …more
Abstract:
This dissertation thesis focuses on the study of heterogeneous surfaces of the carbon materials using adsorption and also calorimetric techniques. In the theoretical part of the thesis, adsorption and calorimetry methods and computational models used to describe the textural properties of adsorbents, are summarized. In the experimental part of the thesis, studied carbon materials and methods used to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 12. 2016
  • Supervisor: prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZELENKA, Tomáš. Studium heterogenních povrchů uhlíkatých látek sorpčními a kalorimetrickými metodami. Ostrava, 2016. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta