Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

emisni spektrum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Optická emisní spektra atomů a molekul
 (Adam Fajnor)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uotnu/ | Fyzika / Fyzika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Emisní a absopční spektra nanočástic kovů a jejich slitin
 (Svatava Župková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b0fav/ | Chemie / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

Studium emisního spektra mlhoviny v okolí hvězdy HD 37776
 (Kamila Kovačíková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uef1s/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Theses on a related topic

Metodika měření luminiscenčních spekter vybraných látek
 (Jaroslav Hakl)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g95yo/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy | Theses on a related topic

Metodika měření a zpracování optických emisních spekter různých typů výbojů pro účely výuky a výzkumu
 (Pavel Vaněk)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vcroh/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Sledování změn luminiscenčního spektra mléka a mléčného tuku během záhřevu
 (Bronislava Hájková)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1w9yuf// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Studium CoxFe3-xO4 pomocí transmisní a emisní Mössbauerovy spektroskopie
 (Anežka ŠTANCLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jp8y1m// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Monitorování emisních spekter plamene
 (Tomáš Kollárik)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88542 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Theses on a related topic